Kurs og foredrag

HMS / SHA – kurs og foredrag

Vi har oppdatert kunnskap og lang erfaring fra HMS / SHA arbeid innen bygge- og anleggsbransjen. Vi kan tilby kurs og foredrag innen de fleste temaer på dette fagområdet. Alternativene listet opp under er kun noen eksempler – vi designer gjerne vårt innhold etter ditt behov.

  • SHA – byggherrens ansvar og plikter
  • Roller – Koordinator prosjektering og Koordinator utførelse
  • Utarbeidelse av SHA plan
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Risikovurdering- og styring
  • Avvikshåndtering
  • Kvalitetssikringssystemer

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende HMS / SHA samtale.