HMS Rådgivning AS

Helse, miljø og sikkerhet – Bygg og anlegg

HMS Rådgivning ble etablert i 2010 av Nils Petter Kulbeck som enkeltpersonsforetak. Gjennom 10 år har HMS Rådgivning levert SHA koordinator til en rekke store prosjekter i Oslo regionen til noen av landets største byggherrer. Gjennom denne perioden har Nils Petter opparbeidet seg et solid nettverk, en enorm erfaring og en unik kompetanse som han ønsket å utvikle videre i større skala.

Høsten 2019 bestemte Nils Petter seg for å omorganisere selskapet. Han hadde på dette tidspunktet flere oppdragstilbud som SHA koordinator enn han kunne gjennomføre på egen hånd, og han inngikk dermed et samarbeid med Ingunn Høgåsen for å utvide den totale kapasiteten. I tillegg ansatte han sin sønn Ole Magnus Kulbeck til å ta seg av den daglige driften. Dette la grunnlaget for det som nå er HMS Rådgivning AS.

HMS Rådgivning AS har i dag HMS og SHA avtaler med utbyggere som Selvaag Bolig, Schage Eiendom, AF Gruppen og Promenaden Management og samarbeider med entreprenører som Betonmast, PEAB, Insenti, Vedal og Consto Eide, hovedsakelig på prosjekter i Østlandsområdet.

Verdier

Vi får gode tilbakemeldinger både fra byggherrer og entreprenører, som vi mener er mye takket være verdigrunnlaget selskapet er bygget på. I kjernen av vårt fokus på helse, miljø og sikkerhet ligger:

Kompetanse
Vi er opptatt av å ha den faglige tyngden av kunnskap og ferdigheter som enhver situasjon krever. Vi vet at alle prosjekter er forskjellige med ulike organisasjonsstrukturer, systemer, operasjoner, kulturer, utstyr og folk. Det betyr at vi må ha nok erfaring og faglig forståelse til at
1. uønskede hendelser unngås, og 2. om det skjer, så vet vi hva vi gjør.

Seriøsitet
Vi tar jobben vår på alvor. Vi er bevisste på det ansvaret vi bærer som rådgivere innen helse, miljø og sikkerhet, både ovenfor byggherren, entreprenøren og arbeiderne på byggeplassen. Vi forbereder oss godt, vi møter i tide, vi holder avtalene våre – og vi har alltid HMS brillene på.

Kort og godt – du skal kunne stole på oss!

Vi kan levere tjenester som SHA Koordinator, HMS Rådgiver, samt Kurs og Foredrag. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.