Våre rådgivere

Ole Magnus Kulbeck
Daglig leder / HMS rådgiver
Telefon: 97 01 45 02
E-post: omk@hmsradgivning.no

Ole Magnus har en mastergrad innen strategi og ledelse fra NHH og er utdannet HMS rådgiver. Ole Magnus har tidligere hatt stillinger som rådgiver og prosjektleder i store internasjonale selskaper. Han har i tillegg lang erfaring som rådgiver innen mental helse og har via dette holdt en rekke kurs og foredrag innen krise- og konflikthåndtering, endringsledelse og kommunikasjon. Han har siden 2019 arbeidet med HMS innen bygge- og anleggsbransjen, der han blant annet har gjennomført 2 års teoretisk og praktisk opplæring i rollen som SHA koordinator. Ole Magnus er SHA koordinator (KP/KU) på noen av våre større byggeprosjekter på østlandet.

Nils Petter Kulbeck
Fagansvarlig
Telefon: 48 11 65 13
E-post: npk@hmsradgivning.no

Nils Petter er utdannet bygningsingeniør med tilleggsutdannelse innen bedrifts- og revisjonsledelse. Han har hatt stillinger som prosjektleder og daglig leder i ulike bedrifter innen bygge- og anleggsbransjen frem til midten av 90-årene. Startet så karrieren innen HMS i Arbeidstilsynet og var etter dette vært HMS/KS leder i en større entreprenørbedrift, der han blant annet var ansvarlig for HMS opplæringen i bedriften. I 2010 etablerte Nils Petter et enkeltmannsforetak (HMS Rådgivning),- hvor han spesialiserte seg på rollen som SHA koordinator. Gjennom dette har han gjennomført mange store og «tunge» prosjekter i Oslo-regionen for store utbyggere og entreprenører. Etablerte HMS Rådgivning AS i 2020. Fungerer nå primært som vår fagansvarlig.

Truls E. Clementz
HMS rådgiver

Truls har lang og bred erfaring fra bygg- og eiendomsbransjen og har innehatt de fleste ledelsesroller innen byggeprosjekter. De siste 10 årene har han vært selvstendig næringsdrivende, der han har levert tjenester innen rådgivning, prosjektering og byggeledelse, inkludert rollen som SHA koordinator. Truls er SHA koordinator (KP/KU) på noen av våre prosjekter i Oslo-regionen.

Per Hoff
HMS rådgiver

Per er utdannet ingeniør og har allsidig kompetanse innen prosjektarbeid og HMS-ledelse. Han har i flere år jobbet som HMS-leder med ansvar for vedlikehold av systemer, opplæring av personell, forebyggende arbeid, oppfølging og gransking av hendelser, og rapportering. Har videre erfaring fra byggeledelse/byggeplassledelse fra store og komplekse prosjekter i Norge, Island og De forenede Arabiske Emirater. Per bistår hovedsakelig entreprenører med HMS-tjenester og rådgivning.