Medarbeidere

Ole Magnus Kulbeck
Daglig leder / HMS rådgiver
Telefon: 97 01 45 02
E-post: omk@hmsradgivning.no

Ole Magnus er utdannet siviløkonom med mastergrad innen strategi og ledelse, og er sertifisert coach. I tillegg er han utdannet HMS rådgiver fra fagskolen.

Ole Magnus har tidligere hatt stillinger som økonomisk rådgiver og prosjektleder i store internasjonale selskaper. Han har i tillegg lang erfaring som rådgiver innen mental helse og har via dette holdt en rekke kurs og foredrag innen krise- og konflikthåndtering, endringsledelse og kommunikasjon. Han har siden 2019 arbeidet med HMS innen bygge- og anleggsbransjen, der han blant annet har gjennomført 2 års spesifikk opplæring i rollen som SHA-koordinator, samt koordinatorskolen.

Ole Magnus er SHA-koordinator (KP/KU) på noen av våre større byggeprosjekter i Oslo-regionen.

Nils Petter Kulbeck
Fagansvarlig / HMS rådgiver
Telefon: 48 11 65 13
E-post: npk@hmsradgivning.no

Nils Petter er utdannet bygningsingeniør med tilleggsutdannelse innen bedrifts- og revisjonsledelse. Han har hatt stillinger som prosjektleder og daglig leder i ulike bedrifter innen bygge- og anleggsbransjen frem til midten av 90-årene. Startet så karrieren innen HMS i Arbeidstilsynet og var etter dette vært HMS/KS leder i en større entreprenørbedrift, der han blant annet var ansvarlig for HMS opplæringen i bedriften. I 2010 etablerte Nils Petter et enkeltmannsforetak (HMS Rådgivning),- hvor han spesialiserte seg på rollen som SHA koordinator. Gjennom dette har han gjennomført mange store og «tunge» prosjekter i Oslo-regionen for store utbyggere og entreprenører. Etablerte HMS Rådgivning AS i 2020. Fungerer nå primært som vår fagansvarlig.

Truls E. Clementz
HMS rådgiver

Truls E. Clementz har lang og bred erfaring fra bygg- og eiendomsbransjen. Han har innehatt de fleste ledelsesroller innen byggeprosjekter, og har de siste 10-15 årene vært selvstendig næringsdrivende, der han har levert tjenester innen rådgivning, prosjektering og byggeledelse. Truls er også en erfaren SHA koordinator.