Medarbeidere

Nils Petter Kulbeck
Styreleder / fagansvarlig
Telefon: 48 11 65 13
E-post: npk@hmsradgivning.no

Nils Petter er utdannet bygningsingeniør med tilleggsutdannelse innen bedrifts- og revisjonsledelse. Han har hatt stillinger som prosjektleder og daglig leder i ulike bedrifter innen bygge- og anleggsbransjen frem til midten av 90 årene. Startet så karrieren innen helse, miljø- og sikkerhet (HMS) i Arbeidstilsynet og etter dette vært HMS/KS leder i en større entreprenørbedrift frem til 2010, der han blant annet var ansvarlig for HMS opplæringen i bedriften. Han etablerte deretter et enkeltmannsforetak (HMS Rådgivning),- hvor han spesialiserte seg på rollen som SHA koordinator i henholdsvis prosjekterings- og utførelsesfasen. Han har gjennomført mange store og «tunge» prosjekter i Osloregionen for store utbyggere og entreprenører, med svært gode tilbakemeldinger. Etablerte HMS Rådgivning AS i 2020.

Ole Magnus Kulbeck
Daglig leder / rådgiver
Telefon: 97 01 45 02
E-post: omk@hmsradgivning.no

Ole Magnus er utdannet siviløkonom med mastergrad innen strategi og ledelse, og er sertifisert coach. Han har hatt stillinger som økonomisk rådgiver og prosjektleder i store internasjonale selskaper. Han har fra tidligere 10 års erfaring som miljøarbeider på en institusjon innen mental helse og har via dette gjennomført en rekke kurs innen krise- og konflikthåndtering, beredskap, endringsledelse og kommunikasjon. De siste årene har han vært selvstendig næringsdrivende, der han har jobbet som kommunikasjonsrådgiver og karriereveileder, tillegg til å undervise og gi opplæring til større grupper.

Ole Magnus har jobbet med HMS i bygge-og anleggsbransjen siden 2019.

Ingunn Høgåsen
Senior rådgiver

Ingunn er sivilingeniør fra NTH og har lang og allsidig erfaring fra KS-, HMS- og SHA-arbeid i bygge- og anleggsbransjen. Hun har vært ansatt hos byggherre i 5 år, hos entreprenør i 10 år og som SHA-rådgiver hos prosjekterende/rådgivende ingeniør i 5 år. Ingunn har inngående kjennskap til Byggherreforskriften, Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, FSE, samt ulike verktøy som Synergi og ProductXchange. Hun har også praktisk erfaring fra risikovurderinger, utarbeidelse av konkurransegrunnlag, ulykkesgransking, undervisning/opplæring, samt utallige befaringer og vernerunder.

Ingunn har vært med i RIFs ekspertgruppe for SHA/HMS i prosjekteringsfasen og har deltatt i Arbeidstilsynet referansegruppe for ny byggherreforskrift på vegne av RIF. Videre har hun undervist på Koordinatorskolen innen temaene «Koordinator og koordinering» og «Risiko og risikoforståelse».