Smedens Hage – Professor Kohts vei 77-78

Vår rolle: SHA koordinator – KU

Oppdragsgiver: Professor Kohts vei Utvikling AS (Backe Prosjekt)

Oppdragets varighet: September 2023 – Mai 2025

Entreprenør: Backe Stor-Oslo

Transformasjon av industriområde til nytt boliganlegg i attraktiv eneboligstrøk i Bærum, fra regulering til ferdig bygg. 

Prosjektets målsetting er å lage varierte leiligheter med særegne kvaliteter og gode lys- og utsiktsforhold og kvalitetsfulle, grønne arealer for uteopphold. Varierte størrelser på leilighetene vil potensielt skape variasjon av beboere.

9 hus på 3-5 etasjer, i varierte former gir anlegget en intim skala og ulike uterom, og mange hjørner som gir gode lysforhold og posisjoner for private balkonger. Anlegget er komponert rundt tre uterom med hver sin karakter: «Strøket» er ryggraden i området og går parallelt med Professor Kohts vei.