Brekkeveien 12 – 18

Vår rolle: SHA koordinator – KP/KU

Opdragsgiver: Attivo Bolig Brekkeveien AS

Oppdragets varighet: April 2024 – Juni 2026

Entreprenør: Strukta AS

BREKKEVEIEN 12-18 ÅS

Eiendommen Brekkeveien 12-18 er på 5766m2 og ligger sentralt i ÅS kommune ca. 200 meter fra ÅS tog stasjon. Det er forventet en utbygging på omkring 7200 BRA-S m2 boligtilsvarende 122 leiligheter fordelt på 6. etasjer. Det er videre planlagt noe næring i 1. etg.