Brevik CCS

Vår rolle: HMS-leder

Oppdragsgiver: HAB Construction AS

Oppdragets varighet: Mai 2022 – Desember 2024

Entreprenør: HAB Construction AS

Ved Norcem Brevik bygges verdens første fullskala karbonfangstanlegg på en sementfabrikk. Brevik CCS (Carbon Capture and Storage) inngår i det statsstøttede norske Langskip-prosjektet. Tiltaket i Brevik omfattes av stor interesse både nasjonalt og internasjonalt, og skal stå ferdig i 2024.