Lille Løren Park

Vår rolle: SHA koordinator – KP/KU

Oppdragsgiver: Selvaag Bolig

Oppdragets varighet: Mars 2022 – Juni 2024

Entreprenør: Veidekke

Nordr og Selvaag Bolig planlegger bygging av 348 boliger i Sinsenveien 45-49, inntil en ny bypark. Boligene vil få gode solforhold og stille og tilbaketrukket beliggenhet. Sinsenveien 45-49 ligger høyt i terrenget: mange leiligheter vil få utsikt, og flere får egen vestvendt takterrasse. 

Som del av utbyggingen planlegges det barnehage og grønne, bilfrie fellesarealer. Nærmeste nabo blir Lille Løren Park, som skal bygges ut sammen med boligene.