Klosterøya Vest

Vår rolle: SHA koordinator – KU

Oppdragsgiver: Klosterøya Vest AS

Oppdragets varighet: Juni 2020 – Desember 2022

Entreprenør: Betonmast

Prosjektet Klosterøya Vest omfatter totalt 300 leiligheter sentralt i Skien

Byggetrinn 1 besto av til sammen 41 leiligheter, og ble ferdigstilt i 2014. Byggetrinn 2 omfattet totalt 58 leiligheter fordelt på tre bygg med underliggende garasjeanlegg. Prosjektet ligger på en flott tomt i Skien sentrum, med utsikt mot Telemarkskanalen og sentrum og med byens handelsområder i umiddelbar nærhet. Dette er kvaliteter markedet vet å sette pris på, og prosjektet har solgt godt.