Stortorvet 7

Vår rolle: SHA koordinator

Oppdragsgiver: Schage Eiendom

Oppdragets varighet: 2023

Entreprenør: Vedal

Stortorvet 7 ligger midt i Oslo sentrum og skal nå revitaliseres med mer utadrettet virksomhet. Kvartalet skal rehabiliteres og bygges på, og vil inneholde butikker, servering, kontorer og et hotell. Totalt ca. 32 000 kvm. Planlagt ferdigstilt i 2023.