Snølia

Vår rolle: SHA koordinator

Oppdragsgiver: Selvaag Bolig

Oppdragets varighet: Høst 2017 – November 2021

Entreprenør: Betonmast

Utvikling og bygging av 380 boliger i prosjektet Snølia på Lørenskog. Betonmast Boligbyggs interne arkitekter og prosjekteringsavdeling samarbeider tett med oppdragsgiveren om å tegne og prosjektere boligene. Boligprosjektet skal ha utforming og materialvalg i tråd med vinterparkens overordnede plan. Blant annet vil fasadene i stor utstrekning bestå av trematerialer av varierende uttrykk. Prosjektet går over tre bygningskropper med underliggende parkeringskjeller.