Silkeføret

Vår rolle: SHA koordinator – KU

Oppdragsgiver: Selvaag Bolig

Oppdragets varighet: Mai 2020 – Mai 2022

Entreprenør: Kruse Smith

Boligprosjektet har til sammen 118 leiligheter fordelt på fem bygg. Byggene er på mellom fire og fem etasjer, med en felles parkeringskjeller som forbindelse.

I tillegg til realisering av byggene omfatter også entreprisen offentlig torg og ballplass. Planlagt overtakelse er i 2022.