Vår rolle: SHA koordinator – KU

Oppdragsgiver: Schage Eiendom

Oppdragets varighet: Høst 2019 – Februar 2022

Entreprenør: Insenti

I tillegg til 122 boenheter, blir det det bygget et underjordisk garasjeanlegg med ca 500 p-plasser, samt næringsarealer med kjøpesenter, trening og helse på ca 17 000 m².