Nordre Jarlsberg Brygge

Vår rolle: SHA koordinator

Oppdragsgiver: Schage Eiendom

Oppdragets varighet: Desember 2020

Entreprenør: Alento

Bruttoareal: 36.200 kvadratmeter

Forvandlingen fra en industrieiendom til et attraktivt boligområde er i full sving innerst i Sandebukta. For byggherre Nordre Jarlsberg Brygge har Alento ferdigstilt og overlevert to leilighetsbygg. Når det tredje bygget står ferdig ved årsskiftet 2020/21, vil Alento ha bygget til sammen 132 leiligheter