Lillo Gård

Vår rolle: SHA koordinator

Oppdragsgiver: AF Gruppen

Oppdragets varighet: Desember 2020

Entreprenør: AF Gruppen

Lillo Gård består av totalt 420 leiligheter, et bydelstorg og en nyrestaurert gård. Gården og flere av bygningene omkring er vernet.