Lillo Gård

Vår rolle: SHA koordinator – KU

Oppdragsgiver: AF Gruppen

Oppdragets varighet: Ferdigstilt desember 2020

Entreprenør: AF

Lillo Gård består av totalt 420 leiligheter, et bydelstorg og en nyrestaurert gård. Gården og flere av bygningene omkring er vernet.