Landås

Vår rolle: SHA koordinator – KU

Oppdragsgiver: Selvaag Bolig

Oppdragets varighet: Vår 2020 – Juli 2022

Entreprenør: Betonmast

Bygging av 187 leiligheter fordelt på 14 bygg i første del av et nytt boligområde på Landåsjordene sentralt i Asker. I tillegg kommer eget servicebygg med fellesområde med møterom, kafé, kjøkken, treningsstudio m.m. Prosjektet er et Selvaag Pluss-prosjekt, som tilsier høy standard og kvalitet blant annet i materialvalg og servicetjenester.

Landås Pluss bygges med bærekraftige løsninger, deriblant geovarmeteknologi, felles varmepumpeløsning og vannbåren gulvvarme. Prosjektet tester også ut løsninger innen avfallsfri byggeplass, gjennom blant annet bevisste innkjøp og god prosjektering. 

Kontrakten har tre byggetrinn. Byggetrinn 1 er i gang. Byggetrinn 2 og 3 starter etter planen i andre halvdel av 2020, avhengig av salg.