Vår rolle: SHA koordinator

Oppdragsgiver: AF Gruppen

Oppdragets varighet: 2022

Entreprenør: PEAB

Eiendommen er et samarbeide med AF Gruppen Norge AS, T. Klavness Eiendom AS og Eiendomsplan. Tomten er på 29 mål og bygges ut med 134 leiligheter og 50 rekkehus.

Boligene i «Bo på Billingstad» skal bygges over to trinn, og prosjektet planlegges ferdigstilt i 2022