HMS Rådgivning AS

Våre rådgivere har lang bransjeerfaring og høy kompetanse innen HMS / SHA i bygge- og anleggsbransjen

Revidert byggherreforskrift

Den 01.01.21 trådde den nye byggherreforskriften i kraft. Den nye byggherreforskriften legger tydelig vekt på behovet for en mer fullstendig risikohåndteringsplan, avsetning av tilstrekkelig tid til prosjektering og bygging, samt mer tilsyn og bedre dialog i prosjekteringsfasen.


PROSJEKTER

Hva kan vi hjelpe deg med?